Στην Αγίου Μηνά πριν την πυρκαγιά

Αγίου Μηνά συνέχεια αναγνωρίσεων. Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη

Φωτογραφία αταύτιστη που βρήκε η Κατερίνα Κουμλίδου από το αρχείο Gerard Guillard – Eric Allart, Θεσσαλονίκη κατά τον Α΄Π.Π. Βλέπουμε την Αγ. Μηνά ( Ιωάννου Τσιμισκή τότε) προς τα δυτικά περίπου από το ύψος της Βενιζέλου.

Η φωτογραφία συσχέτισης Εδώ μάλιστα φαίνεται το παλιό κτίριο του Stein, μετά την προσθήκη του ορόφου και του τρούλου από τον Αριγκόνι. Τον καιρό που βγήκε η φωτογραφία βέβαια πρέπει να είχε ήδη μετακομίσει στο γνωστό καινούργιο Stein της πλ. Ελευθερίας.

Να θυμηθούμε ότι η αποδελτίωση της Μακεδονίας το 1913 δίνει την έναρξη του καταστήματος στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο φωτογράφος στέκεται στη διασταύρωση των οδών Ιωάννου Τσιμισκή παλαιά σημερινή Αγίου Μηνά με Βενιζέλου και κοιτάζει δυτικά.

Δεξιά απόσπασμα από τη συλλογή Αλέξη Λαπούρτα και την έκθεση “Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970” στο πολιτιστικό της Πειραιώς

Μπροστά μας, δεξιά, πάνω απ΄τον κύριο που βλεπουμε πλάτη στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης, πρέπει να διακρίνεται και η “νότια” όψη του μαγαζιού Δανιηλίδη.