Σχέδια της Παναγίας Χαλκέων και όψεις του εσωτερικού της

Η ανατολική και η δυτική πλευρά Και η αυτοχρωμική. 13/5/1913 από τον Auguste Léon για τα “Αρχεία του Πλανήτη”