Συνοικισμός Ραμόνα από τον Γιάννη Σβορώνο

Γιάννης Σβορώνος, Συνοικισμός Ραμόνα. Από «Τα Φοιτητικά Γράμματα της Θεσσαλονίκης», τεύχος 6, Δεκέμβριος 1955 – Ιανουάριος 1956. Από τον Χρήστο Καββαδά