Πανόραμα της πόλης από τις εκβολές του Λουδία το 1916

Μετά τα πρώτα πανοράματα της πόλης από την περιοχή του Μπέστσιναρ, τον Μάιο του 1916, στις εκβολές του Λουδία (Καρά Ασμάκ) ο Gaston Chérau βλέπει την πόλη από μακριά. Μπροστά του οι εκβολές του Αξιού εκείνη την εποχή. Ακόμη και από αυτήν την απόσταση αναγνωρίζονται τοπόσημα όπως ο Λευκός Πύργος και οι μύλοι Αλλατίνη.

Η εικόνα στις εκβολές των δύο ποταμών σήμερα σε σχέση με την πόλη