Το “Χάνιον Τουρπάλη” Βίκτωρος Ουγκώ με Εδέσσης

Το “Χάνιον Τουρπάλη” όταν αναφέρεται στις διάφορες ομάδες τοποθετείται στη Β. Ουγκώ με Βεροίας. Ο Ευστάθιος Ασλανίδης τοποθετεί το χάνι στην σωστή του διεύθυνση: Βίκτωρος Ουγκώ με Εδέσσης. Κάποιοι από τους ενοίκους του και μια υπόθεση σχετικά με τον κατασκευαστή του.

Χάνιον Τουρπάλη Απουσιάζει η σκιά του Εμνιέτ Χαν, άρα είμαστε χρονολογικά πίσω από το έτος ανέγερσής του. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, το Εμνιέτ τοποθετείται περίπου 1894-1896. Αν αυτό ισχύει, η λήψη αυτή πρέπει να ανάγεται σε προγενέστερο χρόνο. Να σημειώσουμε ότι στην θέση της παράγκας έχουμε κτίσμα στις μεταγενέστερες του 1916 με έναν όροφο. Φωτογραφία συσχέτισης η κάρτα με το Λόντζα Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βλέπουμε το εν λόγω κτίριο. Μία γνωστή φωτογραφία σε zoom για να δούμε και την ακριβή του τοποθέτηση. Η νότια γωνία Βίκτωρος Ουγκώ με Εδέσσης, απέναντι δηλ. από τη νότια πρόσοψη του Εμνιέτ Χαν, μέγαρο Νάτσινα. Μπορούμε πλέον με ασφάλεια να σημειώσουμε τις σωστές ονομασίες των δρόμων. Στη γωνία δεξιά μετά το Εμνιέτ φαίνεται ένα κτίριο με έναν όροφο, Εδέσσης 1. Απέναντι ακριβώς είναι το κτίριο της αρχικής, το Τουρπάλη Χαν. Φάρος της Θεσσαλονίκης 23 Οκτωβρίου 1900 Στο Τουρπάλη Χαν είχε τα γραφεία του ο Δημ Κοντορέπας. Σύμφωνα με πληροφορίες Χρ. Καββαδά σε μια φωτογραφία του που είχε αναρτήσει: “Δημήτριος Αλεξάνδρου Κοντορέπας, γόνος μίας από τις επιφανέστερες χριστιανικές οικογένειες της Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας. Ιδρυτικόν μέλος του Ομίλου Φιλομούσων Θεσσαλονίκης και του Ηρακλέους. Υπήρξε μακεδονομάχος, τιμηθείς με το μετάλλιον πρώτης τάξεως. Στενότατος φίλος της οικογενείας Δραγούμη, των αδελφών Νικολάου και Αθανασίου Μάνου, του αρχιτέκτονος Ξεν. Παιονίδη καθώς και του τυπογράφου Γεωργίου Διβόλη”. Να προσθέσουμε και τον Ξενοφώντα Παιονίδη στο Τουρπάλη Χαν, ο οποίος διατηρεί γραφείο τουλάχιστον από το 1902. Το Τουρπάλη Χαν είναι έργο του Παιονίδη; Στο περιοδικό Θεσσαλονικέων πόλις η κα Θάλεια Μαντοπούλου μας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με τίτλο “Ο αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης Ένα σχεδίασμα για το έργο του”. Μαθαίνουμε ότι δραστηριοποιείται από νεαρός και συνδέεται αμέσως με την Ελληνική Κοινότητα, εμπλεκόμενος στην ανέγερση του μητροπολιτικού συγκροτήματος στα 1892. Σε σημείο παρακάτω και στη φωτ.19 απεικονίζει την οικία Μερκουρίου Καμπίτογλου στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας με Αγίας Θεοδώρας, η οποία έχει αρκετές ομοιότητες κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές, σύμφωνα με τα δικά μου μάτια. Δεν αρκεί αυτό, αλλά η υπόθεση μπορεί να τεθεί.