Η Οικοδομική Εταιρεία “Ο Τέκτων” και η Θεσσαλονίκη

Οικοδομική Εταιρεία “Ο Τέκτων” και η Θεσσαλονίκη. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη Είναι γνωστό ότι η Εταιρεία αυτή έκτισε το κτίριο της Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικής στη Θεσσαλονίκη, το 1928-32. Είναι, ίσως, λιγότερο γνωστό ότι η Εταιρεία αυτή είχε δημιουργηθεί το 1920 από τον Αλέξανδρο Δ. Ζαχαρίου (1869-1938), αν και είχε ως πρόγονο την Τεχνική Εταιρεία “Αλέξ. Δ. Ζαχαρίου” που είχε ιδρυθεί το 1899. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικοδομική εταιρεία την περίοδο του μεσοπολέμου. Τόσο ο “Τέκτων” όσο και οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις του Αλέξ. Δ. Ζαχαρίου είχε μια εκτεταμένη διαπλοκή με τις ελληνικές κυβερνήσεις και με τα γερμανικά συμφέροντα μεγάλων βιομηχανιών κι επιχειρήσεων, όπως π.χ. με τη Siemens. Αυτές οι διαπλοκές είχαν και “αμαρτωλές” συνιστώσες. Ήταν, για παράδειγμα, στη μαύρη λίστα της Αντάντ στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω των δεσμών του Α.Δ. Ζαχαρίου με τους Γερμανούς και ανέλαβε μεγάλα έργα από τις κατοχικές δυνάμεις, δηλ. συνεργάστηκε μαζί τους, στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία αυτή άνοιξε υποκατάστημα κι ανάλαβε, το 1925, την κατασκευή προσφυγικών οικημάτων με σύμβαση συνολικής αξίας 100.000.000 δρχ. !!! Μία άγνωστη πλευρά της εν λόγω Εταιρείας είναι ότι ο διευθυντής του υποκαταστήματός της στη Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1935-1942, ήταν ο Μαυρίκιος Μπρίκας, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είχε προσληφθεί στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα, το 1925. Συμμετείχε ενεργά σε σημαντικά τεχνικά έργα της Θεσσαλονίκης, όπως σε συγκρότημα αποθηκών στην Ελεύθερη Ζώνη στο λιμάνι, στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και στην ενίσχυση με μπετόν αρμέ της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου. Παραιτήθηκε το 1942 για να αποφύγει τα “έργα συνεργασίας” με τις Γερμανικές αρχές κατοχής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι γράφτηκε στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την ακαδημαϊκή χρονιά 1940-41, πήρε πτυχίο με άριστα το 1942 και διδακτορικό στις αρχές του 1944!! Το 1947 εκλέχθηκε καθηγητής στο ίδιο τμήμα όπου παρέμεινε μέχρι το 1956 και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και Ελλάδος υπό εξέλιξη Φαίνεται η ταμπέλα της Εργοληπτικής Εταιρείας “Τέκτων”

[Αναρτήθηκε από την κα Κατερίνα Τσιρέλη, στην ΑΘ, στις 12-10-2014]

Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και Ελλάδος στα τελειώματα

[Αναρτήθηκε από τον κ. “Panos Tezapsidis”, στην ΑΘ, στις 15-1-2012]

Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και Ελλάδος ολοκληρωμένο Κάρτα της Εταιρείας “Ο Τέκτων”

Αλέξανδρος Δ. Ζαχαρίου (1869-1938)

Βοηθητικά γραφεία της Εταιρείας “Τέκτων” στην Καλαμαριά, όπου έφτιαχνε προσφυγικές κατοικίες, το 1931

[Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη, μια πόλη ανθρώπων”, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 78]

Μαυρίκιος Μπρίκας (1896-1981)

Εξώφυλλο ενός από τα βιβλία του Μπρίκα, που χρησιμοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συμπληρωματικά βιογραφικά στοιχεία μέσα από τη νεκρολογία του Αλέξανδρου Ζαχαρίου στα ¨Τεχνικά χρονικά¨ σελ. 725 στο pdf από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος http://library.tee.gr/digital/techr/1938/techr_1938_14_159_722.pdf?fbclid=IwAR2WpnOcDICQX8AWFjpyko3l6fGCzVSia0_AtW0qGI4K7rVXdsfGrjmZ92c