Η πλατεία Πλατάνου, Παπαρρηγοπούλου, Μαβίλη και Σελευκιδών

Η πλατεία Πλατάνου, εκεί που η Παπαρρηγοπούλου, λίγο πάνω από την Εγνατία, συναντούσε την Μαβίλη και την Σελευκιδών. Ελάχιστες φωτογραφίες, με κατατοπιστικότερες αυτές της συλλογής του δρ. Αλμπαρέλ.

Αρ. φωτ. AD11028Dv0761469) Αρ. φωτ. AD11028Dv0761489)

Η κ. Μαρία Φιλιππίδου στις ΠΦΘ την ανάρτησε με πηγή το βιβλίο των Χόρμπου-Καραθανάση, “Εικόνες της παλαιάς Θεσσαλονίκης”

Και η συσχέτιση

Η περιοχή κατά το 1952