Σχολή θηλέων Alliance, γωνία Πτολεμαίων με Hamza Bey

Φωτογραφίες που αναζητούσαν τη θέση τους εδώ και χρόνια. Ο Ευστάθιος Ασλανίδης τις τοποθετεί: Σχολή θηλέων Alliance, γωνία Πτολεμαίων με Hamza Bey. Φωτογραφίες από τους Γάλλους και το Υπουργείο Πολιτισμού. Για τους γαλλομαθείς, “Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine”, με τίτλο Les écoles de Salonique (1916). Visite des journalistes étrangers : Les fillettes chantent en choeur l'hymne de la France.

Les écoles de Salonique (1916). Visite des journalistes étrangers : Les fillettes chantent en choeur l'hymne de la France

Πηγή: Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN Les écoles de Salonique (1916). Visite des journalistes étrangers : Les fillettes chantent en choeur l'hymne de la France

Πηγή: Ministère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN Φωτογραφία συσχέτισης , η παραπάνω κάρτα, λήψη από τον μιναρέ του Hamza Bey

Τα κτίρια σε απόσπασμα της γνωστής αεροφωτό από το βιβλίο της Γερόλυμπου. Με κόκκινο αυτό με την χαρακτηριστική δίρριχτη στέγη, πράσινο το άλλο με την εσοχή, μπλε τα ξύλινα υπόστεγα. Το σχολείο και η περιοχή μετά τη φωτιά. Αριστερά διακρίνεται και το καμένο δημαρχείο (με τις μυτερές απολήξεις στις γωνίες του). Η φωτό από ανάρτηση στο Μνήμη Θεσ/νίκης το 2015 χωρίς αναφορά πηγής. Απόσπασμα του χάρτη Wernieski. Οι ονομασίες των οδών σύμφωνα με την “Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης”, του Βασίλη Δημητριάδη.