Γωνία Σοφοκλέους με Γαλιλαίου, πηγαίνοντας προς το Αλατζά Ιμαρέτ

Φωτογραφία Joseph Pigassou