Βασ. Βουλγαροκτόνου από το ύψος της Πλατείας Ελευθερίας προς δυτικά

Δύο στιγμιότυπα από το video του British Pathe που έχει αναρτηθεί πολλές φορές στις ομάδες με τίτλο “Salonika And Its Surroundings (1915-1917)”. Οδός που αν θυμάται καλά ο Ευστάθιος Ασλανίδης δεν συσχετίστηκε. Βασιλείου Βουλγαροκτόνου από το ύψος της Πλατείας Ελευθερίας προς δυτικά πριν την πυρκαϊά του 1917 και νομίζω είναι η μοναδική που έχουμε. Επί της ευκαιρίας να γνωρίσουμε και τα ξενοδοχεία μέσα από την αποδελτίωση και τις φωτογραφίες. Δεξιά το ξενοδοχείο Σέρρες επί της Βουλγαροκτόνου, αριστερά το Bristol και το επόμενο κτίριο το ξενοδοχείο Σμύρνη. Οι στρατιώτες σε σχηματισμό περνούν μπροστά από το Cafe Floca, έχοντας περάσει πρώτα το ξενοδοχείο Σμύρνη και έπειτα το Bristol. Έτοιμοι να μπουν στην πλατεία Ελευθερίας.

Εδώ αναγράφονται αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες