Η φιάλη μπροστα στο Αλατζά Ιμαρέτ

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1534 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1534 tirage papier

Από την συλλογή Μέγα, η παλιότερη λήψη της φιάλης χωρίς τον θόλο.

Το πηγάδι δίπλα στην φιάλη