Ανάμεσα Απολυμαντηρίου και Ειδώλων στη Ρόγος, ερείπια πυρκαγιάς

Ο φωτογράφος, λίγο πάνω από την Εγνατία, ανάμεσα Απολυμαντηρίου και Ειδώλων, μπαίνει στα ερείπια που άφησε η πυρκαγιά και φωτογραφίζει ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια στην προέκταση της Απολυμαντηρίου. Ένωση δύο λήψεων.

Το Διοικητήριο διακρίνεται αριστερά στο βάθος Λήψη από το Σουλεϊμάν. Πέρα από τους θόλους των λουτρών, σε κόκκινο πλαίσιο το τριώροφο που βλέπουμε δεξιά στην αρχική, ενώ σε πράσινο το απολυμαντήριο, για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς εδώ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=334649637024676&id=204212503401724