Βασ. Ηρακλείου με Κων. Παλαιολόγου μετά την πυρκαγιά

Φωτογραφία που έχει αναρτηθεί από τον Ian Kehoe στις ΠΦΘ και αναγνωρίστηκε ως Βασιλέως Καρόλου με Ισαύρων στην ίδια ομάδα. Η συσχέτιση όμως εκεί απουσιάζει. Κατά την άποψη του Ευστάθιου Ασλανίδη ο φωτογράφος βρίσκεται στη διασταύρωση της Βασιλέως Ηρακλείου με Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και κοιτάζει το νότο. Τα τεκμήρια στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Ο φωτογράφος βρίσκεται στη διασταύρωση της Βασιλέως Ηρακλείου με Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και κοιτάζει το νότο.

Φωτογραφία συσχέτισης από δημοπρασία με σημειωμένους τους δρόμους.

Τα σημεία συσχέτισης.

Απόσπασμα γνωστής αεροφωτογραφίας.

Το σημείο στον χάρτη.