Ηγουμένου, στα σκαλοπάτια της οδού Βλατάδων

Ηγουμένου και απέναντι τα χαρακτηριστικά σκαλοπάτια της οδού Βλατάδων Το σπιτάκι στη ΒΑ γωνία αντιστέκεται. Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη

Ιανουάριος 2014