Περπατώντας (φωτογραφίζοντας και ζωγραφίζοντας) την Γαλιλαίου βόρεια του Αλατζά Ιμαρέτ

GUSTAVE MIKLOS (1888-1967) Vue de Thessalonique Φωτο αναρτημένη από Βασ. Σεραφείδη στις ΠΦΘ