Στην ΒΔ γωνία Εγνατίας με Αντιγονιδών, ένα τριώροφο ξενοδοχείο

Στην ΒΔ γωνία Εγνατίας με Αντιγονιδών, πριν την πυρκαγιά αλλά και άθικτο μετά απ αυτήν, ένα τριώροφο ξεχωρίζει, μάλλον ξενοδοχείο, το οποίο από ένα δημοσίευμα ίσως αποκτά ταυτότητα. Επίσης από άλλο δημοσίευμα διασταυρώνεται το φαρμακείο στο ισόγειό του, που γνωρίζαμε την ύπαρξή του.

Εξαιτίας μιας κλοπής μαθαίνουμε το όνομα του ξενοδοχείου απέναντι από το Burmali Cami'i “Μεσερέτ”, το 1911 σε δημοσίευση της Μακεδονίας. Δεξιά το ισόγειο του τριώροφου, το παλιό φαρμακείο Ζωγράφου, όπως σωστά το είχε αναγνωρίσει ο Γιάννης Σιδηρόπουλος 29/1/2018 στις ΠΦΘ. Μακεδονία 11/9/1920. Το φαρμακείο συνεχίζει τη λειτουργία του και μετά την πυρκαγιά στο ανέπαφο κτήριο, ταυτόχρονα με το καινούριο στη Μοναστηρίου. Και εδώ πληροφορίες για την ΒΑ γωνία της Αντιγονιδών.