Κοντινές λήψεις του τουρμπέ Μουσά Μπαμπά στην πλατεία Τερψιθέας.

Οι λήψεις από δύο σημεία απ όπου μπορούσαν να εντάξουν μέσα στο κάδρο το οικοδόμημα. Μία ακόμη λήψη με θέμα τον ξύλινο μιναρέ του. Οι λήψεις δεν φαίνεται να απέχουν πολύ μεταξύ τους. Η φθορά όμως και η φραγή μιας πόρτας δείχνει και την κλιμάκωση της εγκατάλειψής του.