Τρία βραχύβια πάρκινγκ στην Νίκης, μετά τον σεισμό του 1978

Τρία βραχύβια πάρκινγκ στην Νίκης, μετά τον σεισμό του 1978. Αριστερά στην θέση του ξενοδοχείου Μεντιτερανέ (Κομνηνών). Δεξιά στην θέση του ξενοδοχείου Ματζέστικ (Αγ. Σοφίας). Και ένα μικρότερο πίσω απο τον Στρατή.