Κων/νου Παλαιολόγου από το ύψος της Βύρωνος στην συνοικία Kaldirgoc

Κων/νου Παλαιολόγου από το ύψος της Βύρωνος, με το εργοστάσιο, τοπόσημο της συνοικίας Kaldirgoc, λήψη μετά την πυρκαγιά. Με τίτλο “Δρόμοι χαμένοι” είχε προταθεί ως Π.Π. Γερμανού με Ισαύρων στις ΠΦΘ. Επανατοποθέτηση της λήψης, φυσικά με φωτογραφία συσχετισμού. Aπό τον Ευστάθιο Ασλανίδη. Η φωτογραφία χωρίς την επεξεργασία της ανάρτησής της στις ΠΦΘ. Η ίδια επεξεργασμένη στις ΠΦΘ Η τοποθέτησή της επί το ορθότερον.