Φωτογραφία μετά την πυρκαγιά στην Βενιζέλου, δίπλα στο Τίριγγ

Η φωτογραφία βρίσκεται στο βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου “Salonique, L' incendie de 1917”, σ. 136 Δείχνει ένα γνωστό σημείο, εύκολα αναγνωρίσιμο επί της Βενιζέλου δίπλα στο Τίριγγ. Ανέβηκε χθες και στις ΠΦΘ συνοδευόμενο με την επιχρωματισμένη και με την ασαφή -ως προς τα δεδομένα της συσχέτισης- περιγραφή “δίπλα από το κατάστημα «ΤΙΡΙΓΓ» βρισκόταν η υπαίθρια αγορά που είχαμε δει σε παλιότερη δημοσίευση εδώ” (!!!) Η αρχική επιβεβαιώνει φυσικά την παλιότερη συσχέτιση του Ευστ. Ασλανίδη εδώ στην ΘΧΠ του Σεπτεμβρίου 2018: https://archive.saloni.ca/646 της επιχρωματισμένης και αταύτιστης επί χρόνια “δύσκολης” καρτ ποστάλ. Δυστυχώς στην ομόθεμη ομάδα, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάρτα, λησμόνησαν να αναφέρουν πού και από ποιον συσχετίστηκε. Συμβαίνουν αυτά.

Η ανάρτηση στις ΠΦΘ στην οποία αναφερόμαστε βρίσκεται εδώ: https://www.facebook.com/groups/oldthessaloniki/permalink/10156028038094599/