Η οδός Ταντάλου στην Μπάρα

1 Σήμερα Ταντάλου 27 2 Σήμερα Ταντάλου 27, βλέποντας προς τον νότο. Το κτίριο που ξεχωρίζει στο βάθος αριστερά, το φαρμακείο-κλινική Ζωγράφου επί της Μοναστηρίου. 3 Σήμερα Ταντάλου 27, βλέποντας προς τον βορρά. 4 Ταντάλου 27 βλέποντας την γωνία με Ηφαίστου αριστερά. 5 Σήμερα Ταντάλου 29, βλέποντας προς τον βορρά. 6 Σήμερα Ταντάλου 29 και βορειότερα. Ανάρτηση Έφης Σταθοπούλου στις ΠΦΘ, και αναγνώρισή της με βάση την τότε εργασία μας. Το σχόλιό της ήταν: “Φωτογραφία του Lillie, Walter Hamilton αμερικανού που υπηρέτησε σαν οδηγός ασθενοφόρου του γαλλικού στρατού και βρέθηκε στη πόλη μας το 1916” 7 Σήμερα Ταντάλου 29 8 Σήμερα Ταντάλου 30 9 Σήμερα Ταντάλου 30 10 Σήμερα Ταντάλου 30, στην βορειοανατολική γωνία με Αφροδίτης. 11 Σήμερα Ταντάλου 32, γωνία με Αφροδίτης.

Τα σημεία λήψης των φωτογραφιών σύμφωνα με τα νούμερα που τις συνοδεύουν.