Φωτο 118 και 393 του Joseph Pigassou σε 3D

Στο 4ο Γαλλικό νοσοκομείο εκστρατείας (Hôpital Temporaire n°4), στο ύψος της σημερινής Γραβιάς, σε λήψεις του Joseph Pigassou (επεξεργασία 3D). Από τον Bernard Maurice.

Η φωτογραφία n°118 του Joseph Pigassou.

Η φωτογραφία n°393 του Joseph Pigassou. Η ημισέληνος στο νοσοκομειακό με το ν. 5 ήταν το σύμβολο του 5ου Συντάγματος Κυνηγών της Αφρικής (5e RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE).