Η οδός Αναγνωστοπούλου στην Μπάρα

Η οδός Αναγνωστοπούλου, ο πιο πολυσύχναστος και φωτογραφημένος δρόμος της Μπάρας Η οδός Ταντάλου στην Μπάρα

Η αρχή της Αναγνωστοπούλου από την γωνία με Αφροδίτης Στη γωνία με Αφροδίτης βλέποντας βόρεια. Σήμερα Αναγνωστοπούλου 2 Από το: Women in the Ottoman Balkans: Gender, Culture and History 2007 L.B.Tauris & Co Ltd, p.141, Prostitutes in the Bara (Vardar district). Detail of an anonymous postcard from the collection of Flor Safan Eskaloni

Σήμερα Αναγνωστοπούλου 3 και βορειότερα.

Αυτή και οι επόμενες 3 επανατοποθετήθηκαν ορθά από τον Αθ. Νικόπουλο στην Αναγνωστοπούλου. Εμείς τις είχαμε τοποθετήσει ανατολικότερα, στην Προμηθέως. Δυστυχώς διορθώσεις στην αρχική ανάρτηση στις ΠΦΘ δεν μπορούν να γίνουν πλέον, λόγω διαγραφής του αναρτήσαντος Σήμερα Αναγνωστοπούλου 3 Σήμερα Αναγνωστοπούλου 3 Σήμερα Αναγνωστοπούλου 3 Σήμερα Αναγνωστοπούλου 5 και βορειότερα. Σήμερα Αναγνωστοπούλου 8 και βορειότερα Σήμερα Αναγνωστοπούλου 8, γωνία με Ντέκα (Παυσιλύπων τότε) και βορειότερα. Φωτογραφία από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού Σήμερα Αναγνωστοπούλου 8 Σήμερα Αναγνωστοπούλου 8 Σήμερα Αναγνωστοπούλου 8 Σήμερα Αναγνωστοπούλου 8 Του Γαλλικού Φωτογραφικού τομέα, από την συλλογή Β. Μαυρομάτη. Σήμερα Αναγνωστοπούλου 10 και βορειότερα. Και μια ματιά προς τα πίσω, προς την Αφροδίτης Το σημείο και η φορά λήψης Σήμερα Αναγνωστοπούλου 10, με προοπτική επίσης προς τον νότο.