Τρεις ιστορικές φάσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Το κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε τρεις ιστορικές του φάσεις. από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σε φάση κατασκευής