Η φιάλη του Προφήτη Ηλία (Eski Seray Cami’i)

Η φιάλη του Προφήτη Ηλία (Eski Seray Cami’i ή Seray Atik Cami’i). 'Ολες κι όλες δυο κοντινές λήψεις.

Από το IWM

Η θέση της φιάλης σε σχέση με τον Προφ. Ηλία.