Τα τείχη απ τον πύργο Λαπαρδά (Π12) ως το Eski Delik (Παλαιό Ρήγμα)

Φωτογραφική ανάδειξη του βόρειου τμήματος των τειχών από τον πύργο του Ανδρόνικου Λαπαρδά (Π12) ως το Eski Delik (Παλαιό Ρήγμα). Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη. Η αρίθμηση των πύργων αναγράφεται σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που βρίσκεται στη μελέτη της Μελίνας Παϊσίδου και του Αλέξανδρου Χατζηιωαννίδη “Αρχαιολογικές παρατηρήσεις στα βόρεια τείχη”. Η ανάρτηση διεκδικεί μια γνωριμία με δρόμους που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί και με πύργους που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Το κομμάτι που εξετάζουμε στον χάρτη του Δημητριάδη. Τα σημεία λήψης και η φορά των λήψεων σύμφωνα με την αρίθμηση που τις συνοδεύει.