Θρησκευτικές κοινότητες της πόλης σε χάρτες 1525 και 1900

Δύο τοπογραφικές κατανομές των θρησκευτικών κοινοτήτων (Μουσουλμάνων, Ορθόδοξων Χριστιανών, Εβραίων) στη Θεσσαλονίκη: του 1525 και των αρχών του 20ου αιώνα.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Από τη διατριβή “1840-1912 YILLARI ARASINDA İZMİR VE SELANİK’TEKİ KENTSEL VE MİMARİ DEĞİŞİM” [“Αστική και αρχιτεκτονική μεταμόρφωση στη Σμύρνη και τη Θεσσαλονίκη μεταξύ 1840-1912”] της Ceylan İrem GENÇER (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, 2012), σελ. 337, 338. Οι δημογραφικές πληροφορίες προέρχονται, σύμφωνα με τη συγγραφέα, από τον Β. Δημητριάδη και η αναπαράστασή τους έγινε στο χάρτη της Θεσσαλονίκης του Wernieski, του 1882.

Μια καλύτερη ανάλυση κι αναπαράσταση των τοπογραφικών αλλαγών των θρησκευτικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης υπάρχει στη διατριβή “Μελέτη των μεταβολών του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης (1430 – 2000) με τη χρήση γεωπληροφοριακού συστήματος”, της Σοφίας Δ. Δημουλά, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, 2014 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fikee.lib.auth.gr%2Frecord%2F267531%2Ffiles%2FSofia_Demoula_2015.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0DCAW39M6JfPIWVp1yygwWSUr79xHLQDbk4ApDsCrAQTJKF-XBZ4fCYiU&h=AT3_M2if43ToNDnkYUlPeW7xeDApcA8UrPae8D73bueexSS_sKshom-AXW9gqEz-0qCFp9REicC7EbY5ZO6JKz6LqwKX4Qg76Hy_FpH6VdpKX5BspQ0vOuypDGNtpkFaCp9k&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3D5jnzfQVIC66xa5ZOMPxe1j0Efw7NfYrGRO-WuXbiIM8uyjTD-DZlQhQzMBrc2FHPjpYp61rReFbx2mTiAkZ5b9M7KthrbIpeXgxvzcURZyQR5CCk-JRxhmFABQTPDO2tTCxs_7ELDqdLhJ6WKz8JuJxr74lkExJhOHFh_Z2JGNMCINixGkHUJZ08eQ2IuYci0A Με πράσινο αναπαριστάνεται η κατανομή των Μουσουλμάνων, με ροζ η κατανομή των Ορθόδοξων Χριστιανών και με κίτρινο των Εβραίων. Η κατανομή του 1525 Η κατανομή των αρχών του 20ου αιώνα