Μια αεροφωτογραφία της Άνω Τούμπας, το 1979.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

[Από τη διατριβή “Αστικοποίηση και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού: εγκαταστάσεις κατοίκησης στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1980-2000” της Χριστοδούλου, Χαρίκλειας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 2008, σελ. 232]