Επανατοποθέτηση μιας λήψης στην πλατεία αγοράς (Ουν Καπάν)

Καμιά φορά αυτά που γράφονται πάνω στις φωτογραφίες αξίζει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Η συγκεκριμένη φωτογραφία το γράφει, στα γαλλικά μεν αλλά το γράφει: Πλατεία Αγοράς 28/4/1916. Στις ΠΦΘ ταξίδεψε στο Μπεζεστένι, Βενιζέλου με Δημοσθένους (νυν Παπαδοπούλου), χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ας την επαναποθετήσουμε εκεί που πραγματικά ανήκει. Πλατεία Αγοράς (Ουν Καπάν), σχεδόν στη γωνία δεξιά με Μπαλάνου. Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο.

Η φωτογραφία συσχέτισης από το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου Old Salonica.

Είχε συμπεριληφθεί στην ανάρτηση της ΘΧΠ για το Ουν Καπάν