Στις ερημιές του Γεντί Κουλέ (Επταπύργιο) μέρος πρώτο

1. Κατοχική 2. Κατοχική 3 4 5 6 7 8 Κατοχική 9 10 11 Και η πρόταση για τις θέσεις τους