Το Ελληνικό Παρθεναγωγείο στα μέσα του 1930

Από την αυλή του Ελληνικού Παρθεναγωγείου στην οδό Σωκράτους, το κτίσμα σε κατάσταση εγκατάλειψης. Μέσα της δεκαετίας του 1930. Εμφανίστηκε σήμερα, και είναι μια μοναδική μέχρι στιγμής καθαρή λήψη του σημαντικού αυτού κτιρίου από κοντά. Συμπληρώνει την ανάρτησή μας που έγινε για το Παρθεναγωγείο στην ΘΧΠ πριν 4 μέρες. Αναγνώριση από την Μάρα Νικοπούλου.

Ίδια σπασίματα στις στέγες, στρογγυλεμένη η υπόλοιπη... Το Παρθεναγωγείο στη Σωκράτους.