Στις ερημιές του Γεντί Κουλέ (Επταπύργιο) μέρος δεύτερο

12 Ανάρτηση Χρ. Καββαδά

13 14 Φωτογραφία Boissonas 15 Φωτογραφία Αριστοτέλη Ζάχου 16 Φωτογραφία Αριστοτέλη Ζάχου 17 Φωτογραφία Αριστοτέλη Ζάχου 18 19 Κατοχική 20 21 Φωτογραφία Αριστοτέλη Ζάχου

Και η πρόταση για τις θέσεις τους