Η Γούναρη, μεταξύ Εγνατίας και Ιωάννου Μιχαήλ

Μια μικρή παρουσίαση, σε επιμέλεια Νίκανδρου Καστανίδη. Γύρω στο 1959 [Αναρτήθηκε από τον κ. Βασίλη Σεραφίδη, ΠΦΘ, 7-6-2016] Περίπου 1961 [Αναρτήθηκε από τον κ. David Bravos, ΠΦΘ, 2-5-2016] Απέναντι από την Καμάρα, προς τη θάλασσα [Από το βιβλίο “Η ‘χαμένη’ Εγνατία της Θεσσαλονίκης” των Γ. Αναστασιάδη, Ε. Χεκίμογλου, εκδ. Univesity Studio Press, 2001, σελ. 184] Κάποιο ίχνος της γωνίας της Εγνατίας και με τη σημερινή Γούναρη, γύρω στο 1940 [Από το βιβλίο “Ο Νικόλαος Μάνος” του Ε. Χεκίμογλου, εκδ. University Studio Press, 2010, σελ. 449]