Στην οδό Κρίσπου στο Κουλέ Καφέ, επανατοποθέτηση μιας κάρτας

Η κάρτα είχε αναρτηθεί στις ΠΦΘ από τον Θ. Νάτσινα (28/3/2016). Ξαναήλθε στην επιφάνεια πρόσφατα από ένα σχόλιο στην ίδια ομάδα. Ο κ. Αθανάσιος Νικόπουλος τότε και τώρα την “αναγνωρισε” ως “τον κήπο του Μπεχτσινάρ” ?! Τα στοιχεία τεκμηρίωσης απουσιάζουν και το τοπίο δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με το Μπεχτσινάρ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαθέσιμες λήψεις. Αγνοούνται επομένως τα τεκμήρια της “αναγνώρισης”, την οποία ο Στάθης Ασλανίδης την θεωρεί άστοχη. Από τη θαλάσσια αύρα του Κήπου την μεταφέρει στο δροσερό αεράκι της Πλατείας του γνωστού Κουλέ Καφέ, Πλατεία Ρέμβης, με τα καφενεδάκια και τη μικρή αγορά. Η συσχέτιση με τα αποδεικτικά στοιχεία στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Η συσχέτιση με γνωστές κάρτες και λήψεις από το Κουλέ Καφέ.