Λήψεις από τον μιναρέ του Προφήτη Ηλία

( Eski Seray ή Seray Atik Camii).