Πλατεία Ελευθερίας, το ζυθοπωλείο Πεντζίκη και το Hotel d’ Angleterre

Στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα στο μέγαρο Stein, το Hotel d' Angleterre, και ακριβώς από κάτω το ζυθοπωλείο Πεντζίκη, πριν και μετά την πυρκαγιά του 1917. Για τις επιχειρήσεις των αδελφών Πεντζίκη εδώ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462920804197558&id=204212503401724&__tn__=-R

Στην πινακίδα του ζυθοπωλείου: “Πενζίκη” και ό,τι απέμεινε από την πυρκαγιά.