Χωρικές στην πλατεία Αγοράς με Καρίπη

Από την συλλογή Viollet του ΚΙΘ μια λήψη που έχει ενταχθεί στην ομάδα Τύποι της Μακεδονίας, μπορεί να βρει την θέση της: Πλατεία Αγοράς με Καρίπη.