Η μικρή οδός Γύζη

Δυο φωτογραφίες του Paul Collart (c.1930) αποτυπώνουν τον ίδιο μικρό δρόμο. Αν και έχουν αναρτηθεί αρκετές φορές παλιότερα, παρέμεναν αταύτιστες. Πρόκειται για την μικρή οδό Γύζη –ανώνυμη στον χάρτη του Β. Δημητριάδη, αλλά πάντα με εξαιρετική θέα. Από την Μάρα Νικοπούλου

Από περίπου το ύψος της σημερινής Γύζη 7, ο Κολάρ φωτογραφίζει προς την απότομη κατηφόρα. Συγχρόνως, μας δίνει και την ανατολική όψη από ένα κτίριο που μαζί με το «δίδυμό» του έχουμε δει σε πολλές πανοραμικές λήψεις της πόλης.

Η Γύζη προς τα πάνω, σχεδόν από τη γωνία της με Κασσάνδρου.

Στο τετράγωνο της πανοραμικής σημειώνονται τα δίδυμα κτίρια με «είσοδο» στην τότε οδό Χάριτος. Το κτίριο 1 έχει την ανατολική του όψη στην Γύζη. Τα υπόλοιπα χρώματα δείχνουν την πορεία του δρόμου...

...και αντιστοιχούν με αυτά στις φωτό.

Από δυο πράξεις τακτοποίησης βλέπουμε ότι ο δρόμος είχε διατηρήσει την εικόνα του τουλάχιστον μέχρι το 1967 και πάντως τα δίδυμα κτίρια υπήρχαν ακόμα.

Ενώ το απόσπασμα της πανοραμικής των Schultz & Barnsley μας δείχνει ότι είχαν χτιστεί πριν το 1889.