Μια καλλιτεχνική προώθηση του Μ.Θ. Γενναδίου, το 1924

Μια καλλιτεχνική προώθηση από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, το 1924, σε παρουσίαση Νίκανδρου Καστανίδη. Το Δεκέμβριο του 1924 ο μητροπολίτης Γεννάδιος υπέβαλε αίτημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης να αγοράσει μερικούς πίνακες από την έκθεση του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά, που πραγματοποιήθηκε εκείνον τον καιρό στη Θεσσαλονίκη. [βλ. Χεκίμογλου, Ε.: Ο Νικόλαος Μάνος και ο Μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη, εκδ. University Studio Press, 2010, σελ. 201]

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος (1868-1951) Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957) Το 1923, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, όπου έμεινε για έναν ολόκληρο χρόνο (Νοέμβριος 1923-Νοέμβριος 1924) ζωγραφίζοντας το τοπίο, μελετώντας την βυζαντινή ζωγραφική και κάνοντας αντίγραφα από πολλά έργα εκκλησιαστικής τέχνης. Ένα μέρος από την παραγωγή αυτή εκτέθηκε το 1924 (από 24/12/1924 μέχρι 26 /1/1925) στην Θεσσαλονίκη, σε μία διαμορφωμένη αίθουσα του καφενείου του Λευκού Πύργου. 24/12/1924-26/1/1925 [Από τη διδακτορική διατριβή: ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1912-1967, τόμ. Β' της Αικ Κιλεσοπούλο, ΑΠΘ, 2006, σελ. 80] Η έκθεση έγινε σε αίθουσα του κήπου του Λευκού Πύργου. Η αίθουσα της έκθεσης πινάκων του Σ. Παπαλουκά στον κήπο του Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη [Από τη διδακτορική διατριβή: ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1912-1967, τόμ. Β' της Αικ Κιλεσοπούλου, ΑΠΘ, 2006, σελ. 80] Ο πίνακας “Μεγίστη Λαύρα, η φιάλη” του Σ. Παπαλουκά, από την έκθεση ζωγραφικής της Θεσσαλονίκης Ο πίνακας: Κατακάλου, του Σ. Παπαλουκά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης