Στρατιωτικές μπάντες στην πλατεία Ελευθερίας

Στρατιωτικές μπάντες παιανίζουσες κυκλοτερώς στη μέση της στενής πλατείας Ελευθερίας.

Και εξώφυλλο στο περιοδικό