Κρίσπου 11. Διατηρητέο και αποκατεστημένο

Κρίσπου 11. Ανατολικά της «Βιβλιοθήκης Άνω Πόλης». Διατηρητέο και αποκατεστημένο.

Φωτογραφία ν. 8 από το βίντεο της κ. Άννας Δαμιανίδη. [ ]