Αναζητώντας το Δ’ τελωνείο της Θεσσαλονίκης

Το Δ’ τελωνείο της Θεσσαλονίκης; Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. Ο κ. Γ. Επαμεινώνδας παρουσίασε μια εξαιρετική εργασία για τα κτίρια όπου είχε εγκατασταθεί το τελωνείο της Θεσσαλονίκης, στα τέλη του 19ου και στην αρχή του 20ιυ αιώνα [βλ. http://clioturbata.com/απόψεις/epaminodascustoms/ ] . Φαίνεται ότι η εργασία αυτή εκτείνεται μέχρι το 1917. Από τις διαθέσιμες carte postale και φωτογραφίες για το λιμάνι διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός διαφορετικού κτιρίου όπου λειτούργησε το τελωνείο της Θεσσαλονίκης από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα [κι άγνωστο μέχρι πότε]. Αυτό, πιθανότατα, ήταν, ιστορικά, το Δ’ τελωνείο της Θεσσαλονίκης και λειτούργησε, τουλάχιστον, τη δεκαετία του 1920.

Το κτίριο του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης, το 1920 Το κτίριο του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης, το 1927

[Αναρτήθηκε από τον κ. Mimis Copanoglou, στις ΠΦΘ, στις 24-12-2013]

Το κτίριο του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης Το κτίριο του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης

[Αναρτήθηκε από τον κ. Ian Kehoe, στις ΠΦΘ, στις 25-9-2012] Το κτίριο του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης Το κτίριο του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης, το 1916 περίπου

[Από το βιβλίο “Η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη”, επιμ. Ε. Γκαλά-Γεωργιλά, Θεσσαλονίκη2008, σελ. 58] Τα διάφορα τελωνεία που λειτούργησαν, ιστορικά, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

[Αξιοποιώντας σχετική φωτογραφία του κ. Επαμεινώνδα] Το Α' τελωνείο Θεσσαλονίκης

[Από την εργασία του κ. Επαμεινώνδα] Το Β' τελωνείο Θεσσαλονίκης

[Αναρτήθηκε από τον κ. Thomas Latis, στις ΠΦΘ, στις 9-1-2016] Το Γ' τελωνείο της Θεσσαλονίκης Το νέο κτίριο που κτίστηκε στη θέση του Δ' τελωνείου Θεσσαλονίκης, το 1957

[Από το βιβλίο “Η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη”, επιμ. Ε. Γκαλά-Γεωργιλά, Θεσσαλονίκη2008, σελ. 85].

Κατά πληροφορία του Βασίλη Πλαστήρα, εδώ στεγάζειαι από το 1957 μέχρι σήμερα το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν το κτίριο που ονομάστηκε Δ’ τελωνείο και παρουσιάζεται σε διάφορες carte postale ήταν πράγματι το κύριο τελωνείο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μιας χρονικής περιόδου ή κάποιο βοηθητικό κτίριο για τις διοικητικές τελωνειακές υπηρεσίες, όπου το “Γ’ τελωνείο” είχε κεντρικό ρόλο (πιθανότατα ως αποθήκες) ή κάτι άλλο Ας δούμε δύο ντοκουμέντα. Το πρώτο είναι μια carte postale του 1916. Την πληροφορία αυτή την έχουμε από την ιστοσελίδα: https://users.auth.gr/users/9/6/053269/public_html/LESSONS/ERGASTIRI/NEW_TECHNOLOGY/2.4.htm?fbclid=IwAR1hxR-xyhe8pOAfiRHfhZBueC2DO1s6SgLLIo__HJoWkCh5qRTyCJ1lQfw Στην περίπτωση αυτή, το σίγουρο είναι ότι ΔΕΝ έχει να κάνει με το “Γ’ τελωνείο”. Το δεύτερο ντοκουμέντο είναι από τη Μακεδονία του 1920 και υποδηλώνει μάλλον το “Γ’ τελωνείο”