Στην γωνία Βίκτωρος Ουγκώ με Φράγκων, πριν την πυρκαγιά

Ακριβώς στην γωνία Βίκτωρος Ουγκώ με Φράγκων, πριν την πυρκαγιά. Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο