Από την Κρίσπου, γωνία Αγ. Σοφίας με Θεοφίλου

Δυο ακόμη φωτογραφίες από το βίντεο της κ. Δαμιανίδη με θέμα το ίδιο κτίριο. Από την Κρίσπου προς το τελευταίο κτίριο της Αγ. Σοφίας, στη γωνία με Θεοφίλου. Από την συμβολή των οδών Ακροπόλεως-Φωτίου προς το ίδιο κτίριο της Αγ. Σοφίας με Θεοφίλου. Κάποτε στέγαζε φούρνο και έτσι το θυμούνται πολλοί γείτονες. Διατηρητέο. Έχουν γίνει κάποιες σωστικές επεμβάσεις, αλλά παραμένει κλειστό –λόγω και κάποιου περίεργου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, λέγεται. Από την Μάρα Νικοπούλου.

9. Από την Κρίσπου προς το τελευταίο κτίριο της Αγ. Σοφίας, στη γωνία με Θεοφίλου.

10. Από την συμβολή των οδών Ακροπόλεως-Φωτίου Αγ. Σοφίας με Θεοφίλου

Αριστερά, με τον φούρνο να λειτουργεί, από ανάρτηση Ν. Κανταρτζόγλου στις ΠΦΘ και χρονολόγησή του στα 1957. Δεξιά, από το Π. Ανδρεάδη-Α.Καλογερόπουλου, Η πόλη μας (Μακεδονική Εταιρεία, 1978) σελ. 14. Τότε το κτίριο στη βόρεια γωνία της Θεοφίλου με Φωτίου, υπήρχε ακόμα.

Το βίντεο της κ. Άννας Δαμιανίδη εδώ: [ ]