Εγνατία, ανάμεσα Αγ. Νικολάου και Μπαλάνου πριν την πυρκαγιά

Εγνατία. Τα σπίτια που υπήρχαν ανάμεσα στην Αγ. Νικολάου και την Μπαλάνου περίπου από το 1900 μέχρι την πυρκαγιά. Το πρώτο μόλις διακρίνεται αριστερά Σε λήψη του Joseph Pigassou Και πάλι σε λήψη του Joseph Pigassou Αριστερά η λήψη μόλις πιάνει μέρος της οικίας Μποτόν που βρισκόταν λίγο πιο μέσα από την Εγνατία επί της Μπαλάνου. Από την ταύτιση της Μάρας Νικοπούλου εδώ https://www.facebook.com/204212503401724/photos/pcb.334616320361341/334689580354015/?type=3&theater Και εδώ με καλύτερη ματιά από το βάθος της Μπαλάνου δίπλα στο Bey Hamam