Εγνατία από Απολυμαντηρίου μέχρι Θεοδώρου Γαζή

Και συνεχίζοντας ακόμη πιο δυτικά, φτάνουμε μέχρι την Γαζή (Χαλκέων) Μας λείπουν κάποια σπίτια μέχρι να φτάσουμε στα τρία τελευταία α-β-γ της Εγνατίας πριν την Γαζή (Χαλκέων) -που χρειάστηκε τη συσχέτιση διάφορων φωτογραφιών μέχρι να καταφέρει να τοποθετηθεί. Η συσχέτιση της λήψης αυτής με την προηγούμενη φωτο έγινε από τον κ. Νικόπουλο τον Ιούνιο 2014 και τοποθετήθηκε στη γωνία με τη «μικρή καταργημένη οδό Ξάνθης -σήμερα μεταξύ των αριθμών 51 και 53» (Σχετική παλιά συζήτηση: https://www.facebook.com/groups/oldthessaloniki/permalink/10152128358184599/ ) Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα (Απρίλιος 2015), ο David Bravos αναγνώρισε ότι αυτή η φωτογραφία του Pigassou δείχνει έναν δρόμο από την ίδια γωνία στην Εγνατία. Η ταύτισή του όμως ως «οδός Ξάνθης» παρέμεινε, χωρίς να κοιταχτούν κάποια νέα στοιχεία που έδινε ο δρόμος. (Σχετική παλιά συζήτηση: https://www.facebook.com/groups/oldthessaloniki/permalink/10152750581569599/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D) Λίγο καιρό αργότερα, ο κ. Ασλανίδης είδε ότι ο δρόμος στη φωτό του Πιγκασού και σε αυτήν είναι ο ίδιος και έδωσε την ευκαιρία να τον προσέξουμε καλύτερα και να τον «μεταφέρουμε» σε νέα θέση: στην οδό Γαζή (σημερινή Χαλκέων).