Θεοφίλου 13α. Διατηρητέο

Θεοφίλου 13α. Το πολυφωτογραφημένο εντυπωσιακό διατηρητέο στην μικρή πάροδο