Λήψη από το εσωτερικό του νοσοκομείου Χιρς

Λήψη από το εσωτερικό του νοσοκομείου Χιρς (Ιπποκράτειο), με την σφραγίδα του νοσοκομείου στην πίσω πλευρά της κάρτας