Ένα βίντεο του Νικανδρου Καστανίδη για τη γειτονιά της Βογατσικού στην Θεσσαλονίκη, την περίοδο 1950-1970