Λήψεις από τον μιναρέ του Τσαρσαμπά, Αριστοτέλους και Ευριπίδου

Λήψεις από τον μιναρέ του Τσαρσαμπά (Carsamba Camii), Αριστοτέλους και Ευριπίδου.